ตารางเดินรถ
สำรองที่นั่ง

ต้นทางหมอชิต

หมอชิต - จันทบุรี - ตราด
 • รถมินิบัส : รอบเช้า
 • 05:00 | 06.30 | 08.00 | 09.30 |11.00
 • รถมินิบัส : รอบบ่าย
 • 12:30 | 14.00 | 15.30 | 17.00 | 18.30
 • หมอชิต - ท่าเรือเกาะกูด
 • 05.00
 •  
 • -
รถมินิบัส&รถตู้

ต้นทางจันทบุรี, ตราด

ตราด - หมอชิต
 • รถมินิบัส : รอบเช้า
 • 04:00 | 05.30 | 07.00 | 08.30 | 10.00 | 11.30
 • รถมินิบัส : รอบบ่าย
 • 12:30 | 14:00 | 15.30 | 17:00 | 18.30
 •  
 •  
 •  
 •  
รถมินิบัส&รถตู้

ต้นทางหมอชิต

หมอชิต - จันทบุรี
 • รถมินิบัส : รอบเช้า
 • -
 • รถมินิบัส : รอบบ่าย
 • -
รถมินิบัส

ต้นทางจันทบุรี

จันทบุรี - หมอชิต
 • รถมินิบัส : รอบเช้า
 • -
 • รถมินิบัส : รอบบ่าย
 • -
รถมินิบัส

ต้นทางเอกมัย

เอกมัย - จันทบุรี - ตราด
 • รถมินิบัส : รอบเช้า
 • 05.00 | 07.00 | 08.30 | 09.30 | 11.00
 • รถมินิบัส : รอบบ่าย
 • 12.30 | 14.00 | 15.30 | 17.00 |18.30
 • เอกมัย - จันทบุรี - ตราด -ท่าเรือเกาะกูด
 • 05:00
 •  
 •  
รถมินิบัส&รถตู้

ต้นทางจันทบุรี, ตราด

ตราด - จันทบุรี - เอกมัย
 • รถมินิบัส : รอบเช้า
 • 04.30 | 06.00 | 07.30 | 09.00 | 10.30
 • รถมินิบัส : รอบบ่าย
 • 12:00 | 13.00 | 15:00 | 17:00 | 18.30
 • ท่าเรือเกาะกูด - เอกมัย
 • 11.30
 •  
 •  
รถมินิบัส&รถตู้