ตารางเดินรถ
สำรองที่นั่ง

ต้นทางหมอชิต

หมอชิต - จันทบุรี - ตราด
 • รถมินิบัส : รอบเช้า
 • 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00
 • รถมินิบัส : รอบบ่าย
 • 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00
 • รถตู้ : รอบเช้า
 • 10:00
 • รถตู้ : รอบบ่าย
 • 18:00 19.00
รถมินิบัส&รถตู้

ต้นทางจันทบุรี, ตราด

ตราด - จันทบุรี - หมอชิต
 • รถมินิบัส : รอบเช้า
 • 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00
 • รถมินิบัส : รอบบ่าย
 • 12:00 | 14:00 | 16:00
 • รถตู้ : รอบเช้า
 • 09:00 | 11:00
 • รถตู้ : รอบบ่าย
 • 16:00 | 18:00
รถมินิบัส&รถตู้

ต้นทางหมอชิต

หมอชิต - จันทบุรี
 • รถมินิบัส : รอบเช้า
 • 06:00 | 08:00
 • รถมินิบัส : รอบบ่าย
 • 12:00 | 14:00
รถมินิบัส

ต้นทางจันทบุรี, ตราด

จันทบุรี - หมอชิต
 • รถมินิบัส : รอบเช้า
 • 06:00 | 08:00
 • รถมินิบัส : รอบบ่าย
 • 12:00 | 14:00
รถมินิบัส

ต้นทางเอกมัย

เอกมัย - จันทบุรี - ตราด
 • รถมินิบัส : รอบเช้า
 • 06:00 | 08:00 | 10:00
 • รถมินิบัส : รอบบ่าย
 • 13:00 | 15:00 | 18:00
 • รถตู้ : รอบเช้า
 • 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00
 • รถตู้ : รอบบ่าย
 • 12:00 | 14:00 | 16:00 | 19:00
รถมินิบัส&รถตู้

ต้นทางจันทบุรี, ตราด

ตราด - จันทบุรี - เอกมัย
 • รถมินิบัส : รอบเช้า
 • 07:00 | 09:00 | 11:00
 • รถมินิบัส : รอบบ่าย
 • 13:00 | 15:00 | 17:00
 • รถตู้ : รอบเช้า
 • 4.00 | 08:00 | 10:00
 • รถตู้ : รอบบ่าย
 • 12:00 | 14:00 | 16:00 | 19:00
รถมินิบัส&รถตู้